Hàm MAX và hàm MIN trong excel dùng để tìm ra giá trị lớn nhất và nhỏ nhất, là 2 trong số các hàm thông kê được dùng thông dụng trong excel. Bài viết này xin chia sẻ cú pháp và cách sử dụng hàm MIN và hàm MAX trong excel.

Hàm AVERAGEIF trong excel dụng để tính trung bình cộng của các ô với phạm vi điều kiện cho trước, là hàm thống kế nâng cao, kế thừa từ hàm AVERAGE.

Nhiều lúc cũng cảm thấy ngán khi thường xuyên làm việc trên một giao diện mặc định của Excel, vậy có cách nào thay đổi màu sắc theme mặc định của excel không?